Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt

Nicolai Nielsen Blumensaadt

Nicolai Nielsen Blumensaadt

Mand 1760 - 1804  (43 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Nicolai Nielsen Blumensaadt 
  Slægtskabmed Hans Ingemand Hansen
  Født 27 maj 1760  Tønder, Tønder, Højer og Lø, Sønder Skast Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Konfirmation 1777  Tønder, Tønder, Højer og Lø, Sønder Skast Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse/Stilling Apoteker i Odense 
  Skifte 30,maj,1804  Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Der ligger en oversættelse i notat. 
  • Odense byfoged skifteprotokol
   1804-1810
   side 259
   nr. 85

   Dette er essensen af skiftet venligst oversat af Heidi Hyltoft Wiborg

   Anno 1805 den 30te May, blev af Apotheker Nicolaj Nielsen Blumensaats Enke Susanne Chatrine Blumensaadt født Gosche i Odense kiøbstad holdet et Samfrende Skifte efter fornævnte Hendes Afdøde Mand, Hvortil Hun efter den Hende under 27 May 1805,
   meddeelt kongelige Bevilling, som er Herved Hæftet, findes berettiget.- Madame Blumensaadt Har i Egteskab med bemeldte Hendes afdøde Mand avlet følgende Børn 1. Niels Gotsche...6 Aar. 1. Julius Hansteen...3 Aar. 1. Nicolaj Nejemann...1½ Aar. 1. Datter Sophie...8 og 1. Datter Betty...5. Som laugværge for Enken, var nærværende Hr Kammer Raad Willemoes af Odense, og som Værge for Børnene mødte Fuldmægtig Lund ved Stifts og Amts Contoiret i Odense, som fremlagde den Ham af Magistraten i Odense meddelt Constitution til at overtage Værgemaalet Lydende saaledes Da ieg nu i følge den mig under 17 Marts 1804. Meddelt Allernaadigste Bevilling agter at holde Et Samfrende Skifte med mine i Egteskab med min afdøde Mand Avlede Børn, men da Børnene ingen Farbroder Har, og min Broder er langt fraværende i Norge saa skulde ieg ærbødigst bede, at om Velbyrdige og Velviise Magistrat i Odense ville behage at beskikke en Her paa Stædet
   Boende Mand til Værge for mine Børn, der alle ere umyndige under forbemeldte Agtende Skifte. Odense den: 27de May 1805. S: C: Sal: Blumesaadt. den Velbyrdige og Velviise Magistrat i Odense. Paa Grund af overstaaende anmeldelse og begiæring var der i følge den kongelige Forordning af 23 August 1793 Herved udnævnt som Ad interims Værge for ved i bemelte efterladte umyndige Børn, Stifts Fuldm: Hr Lund, og ville H: Lund til den Enke paa Disse umyndiges Vegne, overvære den Agtende Samfrende Skifte Forretning, og Derunder hænsad Disse Børns Tarv og beste efter Ret og Billighed, samt Loven og De Kongl: An Ordninger, saaledes som Han for Øvrigheden og Børnene ei staar til Ansvar.- Odense d:27de May 1805. Lindved. Boets Formue bestaar i Følgende: 1: Gaarden No 17, paa denne Byes Over Korsgade, med dertil Hørende Hauge, Det i Gaarden Værende Apothek med Alle Dets Inventories og det paa nærværende Tiid i Apotheket Befindende Medicien, og anden Apotheker Vahrer, som Alt Blev, med Hensigen til at Der ikkun var et Apothek i Odense, Da Enkens Afdøde Mand erholdt Skiøde Derpaa, samt at for øvrigt Gaarden med Videre kan Ansees i samme Stand og af samme Værdie, som ved modtagelsen, andsat til Indkiøbs Priisen.
  Død 8 apr. 1804  Odense, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Begravet 14 apr. 1804  Odense, Odense, Skt Knud Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Søskende 7 søskende 
  Notater 
  • (Kilde: E. Dam & A. Schaffs, De Danske Apotekers Historie, bind I) Fra 1777 til 1783 var han Discipel på Fredericia Løve Apotek og 1½ aar derefter svend smst. Han rejste derefter til København og tog 23 juli 1785 farm. eksamen (haud. ill). 3 marrts 1790 købte han apoteket i Køge for 8000 rdl. og fik bevilling 23 april samme aar. - Ved auktion over Odense Apotek 6 august 1799 købte han dette, sammen med den tidligere apoteker i Åarhus Christian Peter Kold, for 15.300 rdl. til overtagelse med det samme. Ved skrivelse af 6 december samme aar overdrog Kold sin part til Blumensaadt, der derved blev eneejer, og skødet udstedtes til ham 30 december 1799; Kold overtog derpaa apoteket i Køge. Bevillingen for Blumensaadt udstedtes 25 april 1800; det var nu ikke længere et eksklusivt privilegium, men gav ret til at handle med speceri, vin, og urtekramvarer. - Købet omfattede foruden apoteket tillige gaarden, der betegnes som nr. 17 i Overkorsgade; mod gaden bestod den af 2 forhuse, et grundmuret paa 16 fag og et bindingsværk paa 2 fag; det sidste var den vestlige ende af klubbens gaard med porten. Af auktionsbetingelsene fremgaar, at køberen skulde tage provisoren og de øvrige svende i sin tjeneste og betale dem deres løn. - Som et forsøg paa igen at vinde publikums tillid til apoteket afholdtes, efter Blumensaadts anmodning, en offentlig visitats og dennes resultat lod han offentliggøre i Fyns Stifts Adresseavis. Vidnesbyrdet havede følgende ordlyd: Anno 11801 den 14. Februar haver jeg underskrevne visiteret Hr. Apotheker Blumensaadts Apotheque, og de derudi værende Simplicia og Composita Pharmaceutica, hvor jeg da kan give velbemelte Hr. Apotheker det Vidensbyrd, at man har største Aarsag at være tilfreds med samme, saa vel Qualitet som Quantitet af Medikamenter angaaende, som herved testeres. J. Eichel.
   Allerede 3 år efter døde Blumensaadt. I hans sidste aar havede Jannik Andersen været provisor paa apoteket; han bestyrede det også for Blumensaadts enke, indtil han i 1808 selv overtog det. Ved samfrændeskifte af 30 maj 1805 vurderedes gaarden med apotek og have til 15.000 rdl. Aaret efter at Blumensaadt overtog apoteket. oprettedes byens 2det apotek, Hospitalapoteket eller, som det fra 1811 hed, Svaneapoteket.
   (Efterfølgende er en afskrift af N.N. Blumensaadt's Fabriker, gennem hundrede aar, 1835-1935)
   Den Beskrivelse, som gives af Odense for godt og vel hundrede Aar siden i det med rette meget værdsatte »Provinsiallexicon«, viser os en By, der endnu ikke kendte i hvad Retning den skulde styre for at naa ud af det Dødvande, hvori den var nedsuunken. Det var i Gouvernementets Dage og »Velstand synes ej at være i Tiltagende«. Handelen var trykket og indskrænket, og Landet, som især skulde give den Liv, var under samme lammende Tynge. Byens Skibe angives endog i denne Tid til at være kun toogtredive; Ejendommene gik ned i Pris, ja, Værdien var saa dalende, at den store Adelsgaard paa Torvet købtes for 2500 Rigsdaler, og St. Knuds Kloster (Falbes Gaard), som man havde tænkt paa at købe til Skole, erhvervedes i 1839 for lidt over 10,000 Rigsdaler. De klogere indenfor Byens Ledelse saa, at dette var galt, og de raabte Vagt i Gevær, saa godt de kunde. Med Styrke pegede de paa, at der maatte kunne geres noget for Stadens Fremdrift, fordi der var en stadig Tilvækst i Befolkningen. Rundt regnet steg den med hundrede Indbyggere om Aaret. Der maatte derfor være Grundlag for at befæste den Stilling, som Haandværk og Industri havde. En saa fremsynt Mand som Søren Hempel, der ved den nye Kommunalforfatningaf 24. Oktobeer 1837 blev den ene af de to borgerlige Raad mænd, der var ganske ligestillede med de kongelige, trættedes aldrig af i sit Blad »Fyns Stifts Adressetidende« at slaa til Lyd for, at Odense havde alle mulige Betingelser for at blive en fremragende Handelsby. Han mindes i sine altid velskrevne men polemisk skarpe Artikler Stiftamtmand Priedrich Buchwald, den store Reformator, den livlige Aand, som ikke lod sig laægge i Lænker. Denne Mand skulde man nu i Nedgangens Aar erindre og se at fafaa noget ud af hans Virke. Lad gaa, at han i mangt og meget havde lignet de oplyste Enevoldskonger i Frankrig; det var paa Forhaand indrømmet, at han var hensynsles ogegenraadig, men han var begavet. Og derfor gjalt det nu om at gaa i hans Spor. Stilstand er altid Tilbagegang. Hvad havde Buchwald ikke evnet i de ni Aar han fra 1789 til 1798 havde været Stiftamtmand over Fyns Stift? Hele det odenseanske Samfund var blevet revolutioneret fra oven af. »Det er hartad utroligt«, skriver Seren Hempel i sit Blad, »hvad denne ene Mand fik udrettet«. Han forbedrede Vandforsyning og Brolægning, fik Ejendommene opmaalt, det første offentlige Sygehus indrettet, det andet Apotek oprettet, Raadhuset restaureret, Graabredre Hospital ombyggetog udvidet, Assistens Kirkegaarden udlagt, Slagteboderne opmuret, Slotshaven forskønnet, Bymarken inddelt, Brandvæsnet forbedret, en Træskole anlagt, et Ridehus bygget, samt meget, meget mere. Den stiftamtlige Nidkærhed mødte ikke altid lige megen Forstaaelse, især ikke, hvor de mange Foranstaltninger krævede mange Penge. Og i den Retning var Buchwald alt andet end nøjeregnende. For ham gjalt det om blot at faa Reformerne ført igennem, koste hvad det saa koste vilde. Da man havde bevilget en Sprøjte fra København til Middelpris 400 Rdl., købte Buchwald
  Person-ID I7109  Blumensaadt-Ingemand | Linda's slægt
  Sidst ændret 14 feb. 2017 

  Far Nicolai Nielsen,   f. 4 jan. 1711, Tønder, Tønder, Højer og Lø, Sønder Skast Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 jan. 1778, Tønder, Tønder, Højer og Lø, Sønder Skast Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 67 år) 
  Mor Mette Margarethe Blumensaadt,   f. 10 sep. 1725, Husum Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 apr. 1767, Tønder, Tønder, Højer og Lø, Sønder Skast Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 41 år) 
  Gift 1746  [1
  Familie-ID F2728  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Susanne Cathrine Göttsche,   f. 29 sep. 1766, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Karlebo Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 sep. 1845, Odense, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 78 år) 
  Gift 19 feb. 1793  København, København Købstad Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Børn 
   1. Nicoline Dorthea Marie Blumensaadt,   f. 25 jan. 1794, Roskilde, Ramsø, Sankt Nikolaj Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1794
   2. Christopher Nielsen Blumensaadt,   f. 13 feb. 1795, Roskilde, Ramsø, Sankt Nikolaj Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1796  (Alder 0 år)
   3. Sophie Magreta Christiane Blumensaadt,   f. 30 jun. 1797, Roskilde, Ramsø, Køge Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 3 jun. 1816  (Alder 18 år)
   4. Niels Göttsche Blumensaadt,   f. 9 okt. 1798, Roskilde, Ramsø, Sankt Nikolaj Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 sep. 1883, Ålborg, Kær, Vester Hassing Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 år)
  +5. Betty Catharina Birgitta Blumensaadt,   f. 29 dec. 1799, Odense, Odense, Skt Knud Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 nov. 1880, København, København Købstad Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 80 år)
  +6. Junius Hansteen Blumensaadt,   f. 16 jun. 1802, Odense, Odense, Skt Knud Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1862, København, København Købstad Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 59 år)
  +7. Nicolai Niemann Blumensaadt,   f. 8 mar. 1804, Odense, Odense, Skt Knud Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 aug. 1871, Odense, Odense, Vor Frue Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 67 år)
  Albummer
  Blumensaadt's Fabrikker
  Blumensaadt's Fabrikker (10)
  Sidst ændret 21 jan. 2015 
  Familie-ID F2724  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Historier
  Christopher Nielsen Blumensaadt dåb
  Christopher Nielsen Blumensaadt dåb

  Billeder
  Nicolai Nielsen Blumensaadt
  Nicolai Nielsen Blumensaadt

  Avisklip DK
  Susanne Cathrine Goettsche
  Nicolai Nielsen Blumensaadt tildelt bevilling
  Det Store Apotek

  Kirkebog - Døde
  Nicolai Nielsen Blumensaadt død
  Nicolai Nielsen Blumensaadt død

  Kirkebog - Fødte
   Nicolai Nielsen Blumensaadt født
  Nicolai Nielsen Blumensaadt født

  Kirkebog - Konfirmerede
  Nicolai Nielsen Blumensaadt - konfimeret
  Nicolai Nielsen Blumensaadt - konfimeret
  1763-1904 Skast, Højer, Tønder data_kirkeboeger_Aa023B_A_002_K01-11-A

  Albummer
  Apoteket i Odense
  Apoteket i Odense (12)
  Løve Apoteket på Overgade i Odense.
  Fotos fra Odense By Museeum

 • Kilder 
  1. [S2433] Stamtavle udarb. 1943 af Personalhistorisk Institut over Sa...

  2. [S129] Skifteprotokol (1626-1919 ), https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17070872#140412,34487197 (Pålidelighed: 3).